؀Ŏ ǀˀÀ ̀  


 

 

 

 

 

  

 

 

60  

 

2001 6 60 40 . .Ր : ... - . ] . .[1]

̐ 1941 6 ʜ ( ) . [ .[2] . Ր ʐ ( ) .[3]] . 1958 .. , , 2 Қ眖 (Ӗ2) . 1959-1963 䐜 . 𐝐 , 1963-1964 . 1964-1965 , 1965-1971 , ( ) , 1971-1973 . 1973 . ̐ . 1982 - , 1991   , 1993 - Đ , Đ А .

. 된 , . 1961-1963 . 1968 ( ), . Ր , ̐ꐜ , . . , , , , , ,   .

Đ .

. , , 된 , , . . , , ,   , , .

. 18 (  ǚ , , , ؚ, , , 된 .. ), , , Đ , .. , ,  , , , .

, , , , , , ,   .   , , , , , , 쐞 . , , , , .

. 1972 , 1997 . Đ .

 

 

1. . ..:...,1983.-120 .

2. . ..:...,1987.-127 .

3. . ..:...,1976.-112 .

4. . ..:...,1974.-128 .

5. . Ü ..:...,1985.-112 .

6. . ..:...,1981.-255 .

7. . ʚ ..:...,1991.-207 .

8. . ..:...,1999.-122 .

9. . ..:...,1996.-255 .

10. . ..:...,1978.-143 .

11. . ..:̐,1998.-95 .

 

1.     . ..: ,1980.-191 .

2. . . .:..,1980.-191 .

3. . ..:..,1989.-367 .

4. . ..:.,1984.-127 .

5. . ...:,1985.-239 .

6. . ..:,1977.-64 .

 

1.     . : . // .-1999.-5.-.5-12.

2.     . : . // .-1996.-9.-.3.

3.     . 螜: . // .-2000.-28 .-.7.

4.     . ʜ : . //.-1997.-10-11.-.9.

5.     . : . // .-2001.-19 ..4.

6.     . : . //̐ .-2000.-9 .-.9.

7.     . : . // .-2000.-10.-.78-90.

8.     . ߞ . // .-1998.-4.-.6.

 

1.     . //ؐ .-1997.-26 .-.1.

2.                . . //̐ .-1998.-10 .-.12.

3. .., .. . .-.:...,1986.-.495.

          4.  ʐ . , , . //̐ .1997.-18 .-.11.

5.     . , . //.-1999.-1.-.23.

6. . . //̐.-1997.-11 .-.5.

7. . . //.-1997.-8.-.94-95.

8. . . //ؐ .-1997.-4 .-.4.

9. . , . //.-1999.-1.-.24-25.

10. Ր . ? // .-1999.-10.-.186-188.

11. Ր . . //̐.-2000.-2.-.29-30.

12.  Ր  . . //.-2000.-3.-.54-55.

13. Ր . . // .-2000.-5.-.155-170.

14. . .  // .-1997.-16 .-.6.

15. . . //.-1997.-28 .-.6.

16. . А . //̐ .-1997.-9 .-.11.

17. . . // .-1997.-21 .-.8-9.

18. . . ? // .-1999.-5 .-.6.

          19. . , //ؐ .-1997.-11 .

 [1] Ր . . //.-2000.-3.-.54-55.

[2]  .., .. . .-.:...,1986.-.495.

[3]  . Ր:, , .-.:...,1989.-.355.

     

 Copyright 2002-2003   ""